1. Anasayfa
  2. Blog

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Çözümleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Çözümleri
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Çözümleri

Kurumsal Kaynak Planlaması çözümü veya kısaca ERP, verilerin ve organizasyon proseslerinin tamamını tek bir merkezi noktaya entegre eden bilgi sistemidir. Enterprise Resource Planning sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ERP, donanın ve yazılım da dahil olmak üzere bir dizi bileşenden oluşan entegre sistemleri ifade eder.

ERP sistemlerinin birçoğu, kurum içinde entegre edebilecekleri birtakım fonksiyonlardan elde ettikleri verileri depolamak amacıyla birleştirilmiş bir veritabanı kullanır. Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri, işletmelerin mal ve hizmet üretimi için gereksinim duyduğu emek, malzeme, makine vb. kaynakları daha efektif kullanmasına olanak tanıyan entegre yönetim standardıdır.

ERP çözümleri, işletmelerin tüm verilerini ve süreçlerini bir araya toplayan ve pratik ve kolay bir kullanım deneyimi sunan sistemlerdir. Bu sistemlerin kurulumu, konfigürasyonu ve efektif bir şekilde kullanılabilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunan profesyonellere ise ERP uzmanı denir.

ERP Danışmanlığı Nedir?

ERP danışmanlığı, işletme kaynaklarının tamamının verimli ve efektif bir şekilde kullanılabilmesi için yararlanılan ERP sisteminin performansını artıran, bu sistemden daha fazla kazanım elde edilmesini sağlayan, ERP uzmanları marifetiyle sunulan hizmettir.

ERP Danışmanlığının ne olduğunu net bir şekilde kavrayabilmek için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Kurumsal Kaynak Planlaması veya ERP, işletmelerin tüm temel işlemlerini kendi yapısı içinde toplayan ve entegre yapıda işlev gösteren yazılım standardıdır.
ERP danışmanlığı başlığı altında değinmemiz gereken bir başka konu ise ERP yazılım paketleridir. ERP yazılım paketleri, iki veya daha fazla programın birleştirilerek tek bir yazılım paketi halinde sunulduğu ERP çözümüdür.

ERP Danışmanlığı, bütünleşik bir şekilde verilerin saklanması ve istenilen raporlara ve bilgilere kolaylıkla erişilebilmesini mümkün kılan ERP çözümlerine yönelik rehberlik programı içeren danışmanlık faaliyetidir. ERP danışmanlığından beklenen faydanın elde edilebilmesi için danışmanlık sağlayan firmanın uzman, yetkin ve deneyimli olması önemlidir.

Ne Zaman ERP Danışmanlığına Başvurulması Gerekir?

Başarısını artırmak isteyen ve modern bir ERP çözümüne sahip olan her işletme ERP danışmanlığına başvurabilir. Mevcut sisteminizin çeşitli sorunlara neden olması dolayısıyla verim, performans ve üretkenlik açısından sorun yaşıyorsanız daha modern ve efektif bir ERP çözümüne ve bu çözümden tam anlamıyla yararlanabilmeniz için başarılı bir ERP danışmanlığına ihtiyaç duyduğunuz açıktır. Bunun yanı sıra ERP danışmanlığı alınmasının yararlı olacağı başlıca durumlar şunlardır:

Klasikleşmiş temel araçlardan yararlanıyor olabilirsiniz ve fakat mevcutta kullandığınız klasik yazılımlar Pazar genişlemesi veya global bir ölçek kazanma konusunda size yeterince yardım etmiyorsa büyüme hızınızı destekleyecek ve kusursuz yanıtlar verecek nitelikte bir ERP çözümüne ve danışmanlığına ihtiyacınız olabilir.

Bağımsız sistemlerle zaman, enerji ve maddi kayıp yaşıyor olabilirsiniz. Teknoloji ilerledikçe değişim gösterir ve bağımsız sistemlerle çalışıyorsanız bu sistemler birbirleriyle yüksek uyumluluk içerisinde çalışmadığı için birçok açıdan sorun yaşamanıza neden olabilir. Örneğin muhasebe yazılımınız eski İK sisteminizle uyum içerisinde işlev göstermeyebilir; bu nedenle çözümleri birleştirmek için gerek kaynak gerekse zaman bakımından israfa neden olabilir. Bu tür bir durumda ERP danışmanlığı ihtimali üzerinde durmanız yararlı olacaktır.

Mevcut sisteminiz modern ve başarılı bir ERP çözümü olmasına karşın bu çözümü efektif bir şekilde kullanamayabilirsiniz. Örneğin sisteminiz, personel ve müşterilerinizin mobil olmasını destekler ve fakat siz bunu etkili bir biçimde kullanamayabilirsiniz. Bu olasılıkta da ERP danışmanlığına yönelmek yararlı bir yaklaşım olacaktır.
Söz konusu senaryolarda ERP danışmanlığından faydalanmak, gerek işletmenizin mevcut gerekse gelecekteki durumu bakımından en sağlıklı ve isabetli yaklaşımdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir