Türkiye “ileri” teknolojide söz sahibi olacak!

Türkiye "ileri" teknolojide söz sahibi olacak! 1

Teknoloji üretmenin en gerekli ancak en zor aşamalarından biri olan yüksek ileri teknoloji geliştirilmesi için çalışmalar hız kazandı.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) kuruluyor.

Merkezi Gebze olacak YÜTAM, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Yönetim Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, üniversitelerden ve özel sektörden ikişer temsilci ile YÜTAM Başkanı olmak üzere yedi üyeden oluşacak.

Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacak

Başbakanın başkanlığında kurul gündemiyle ilgili bakanlardan oluşan Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacak.

Kurul, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerine ilişkin kararlar alacak, öncelikli araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik alanları ile ilgili plan ve programları belirleyecek.

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Social profiles