Türkiye, dünya ile aynı anda 5G’ye geçmek için çalışmalara başladı!

Türkiye, dünya ile aynı anda 5G'ye geçmek için çalışmalara başladı! 1

Türkiye 1 Nisan 2016’da 4.5G teknolojisine geçiş yaptı. 5G içinde çalışmalar dünya ile aynı anda başlatıldı.

Dünyanın 2008’li yıllarda kullanmaya başladığı 4G teknolojisinde Türkiye epey geride kalınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın önerisi ile 4G’ye değil 5G’ye geçelim çağrısı Türkiyede epey konuşulmuştu. Ancak 5G teknolojisi henüz çok yeni ve tamamlanmış  değil. Bu nedenle hiç bir ülkede kullanılmaya başlanmadı. Cumhurbaşkanın bu çağrısı da ne 4G ne 5G ortası 4.5G oldu. Böylece hem 4G’den daha hızlı olacaktık, hemde 5G’ye geçişimiz kolaylaşacaktı. Şu ana kadar yapılan bu plan/proje de tutmuş görünüyor.

Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu (5GTR) toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde 29 Nisan 2016’da düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptı.

Ülkemizdeki 5G ile ilgili çalışmaların koordine ve takip edilmesi, kamu, üniversiteler ve sektör arasında eşgüdümün sağlanması, öncelikli alanların belirlenerek bu alanlardaki Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının desteklenmesine katkıda bulunulması gibi önemli faaliyetlerin yürütülmesi planlanan 5GTR Forumu toplantısına BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç ve BTK yöneticileri katıldı. Ayrıca kamudan, üniversitelerden ve sektörden katılan temsilciler görüş ve önerilerini sundular.

Artan hız ve kapasite talebi 5G’yi gündeme getirdi
Dünya genelinde akıllı cihaz sayısındaki hızlı artış, teknolojik gelişmeler, hız ve kapasite talebi gibi etkenler, mobil genişbant teknolojilerinde sürekli olarak yeni gelişmeleri tetiklediğini söyleyen Sayan konuyla ilgili şöyle detay verdi:

“İnternete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artış, makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları, nesnelerin interneti, haberleşme cihaz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan hız ve kapasite talebi ise 5G’yi gündeme getirmiş olup küresel mobil endüstrisi son iki-üç senedir 5G teknolojisine odaklanmış durumdadır. Henüz endüstriyel standartları tanımlanmamış olan 5G konusunda hararetli tartışmalar devam etmektedir. Kasım 2015’de Cenevre’de yapılan ITU WRC 2015 konferansının en önemli gündem maddeleri 5G spektrum planlamalarına ayrılmış, Şubat 2016’da Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ana gündem yine 5G olmuştur. Asya, Avrupa ve ABD arasında yeni mobil iletişim teknolojilerine yönelik yarış sürmektedir. 4G hizmeti, Türkiyede ve dünyanın pek çok ülkesinde aktif olarak kullanılmaktadır. 5G’nin ise en erken 2020’de Japonya ve Güney Kore’de hayata geçmesi beklenmektedir. Dünyada, 5G konusunda öne çıkan Güney Kore, Japonya gibi ülkeler standartları belirleyebilmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektedirler. 5G mobil şebekesinde hızın artırılmasından ziyade gecikme süresinin düşürülmesi ve bağlantının sağlamlığına odaklanılmaktadır. Hız artışı için ise hibrit şebeke kullanılması, spektrum verimliliğinin artırılması gündemolduğunu söyledir.”

5G’nin yol haritası belirlenecek
Ülkemizde de son bir senedir, Cumhurbaşkanımızın “Türkiye’nin 5G teknolojisine geçmesi gerektiğine” ilişkin önerisinden sonra 5G konusunun ivme kazandığını ve ilgi odağı haline geldiğini belirten BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan:

“Bu son bir senede başta Kurumumuz olmak üzere konuyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve elektronik haberleşme sektöründe yapılan çalıştaylar ve toplantılar sonucunda; 5G teknolojisinde önde olan Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi Türkiyede de kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili STK’ların işbirliğinin sağlanması ve 5G teknolojisinde söz sahibi olunabilmesi amacıyla tüm çalışmaların koordinasyonunun ve eşgüdümünün sağlanacağı bir Forumun (5GTR) kurulmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Türkiyedeki 5G ile ilgili çalışmaların koordine ve takip edilmesi, paydaşlar arasında eşgüdümün sağlanması, öncelikli alanların belirlenerek bu alanlardaki Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesine katkıda bulunulması, 5G’nin tek bir teknoloji olmayacağı ve çok sayıdaki kavram, hizmet ve teknolojilerin bir kombinasyonu olacağı düşünüldüğünde ULAK gibi temel projelerin yanı sıra, Kobi’ler veya küçük girişimcilerin de 5G ekosisteminde kendilerine yer bulacağı, tüm paydaşların katkısı ile 5G yol haritasının belirleneceği ve hayata geçirilmesinde gerekli adımların atılması amacıyla Türkiyede 5GTR Forumunun kurulması için sizlerin görüş ve önerilerinizi almak üzere bu toplantı düzenlenmiştir” olduğunu söyledi.

Kaynak: BTK

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Social profiles
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x