Enerji de dışa bağımlılığı sona erdirecek projeler geliyor! Bir çoğu hazır!

Enerji de dışa bağımlılığı sona erdirecek projeler geliyor! Bir çoğu hazır! 1

Ülkemizin en büyük mali sorunlarından biri olan ithal enerjinin yerlileştirilmesi ve harcanan paranın ülke sınırları içerisinde kalması için çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda yerli enerji için düğmeye basıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın “Enerjide artık yerli kaynaklara önem vereceğiz” açıklamasının ardından hem hareket planı hem de bu planı destekleyecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı “genelge” masaya geldi.

İthalatın önü “yerli üretim” ile kesilecek!

2015 yılında 32 milyar dolara ulaşan Türkiye’nin cari açığının 7.2 milyar dolarına neşter vuracak olan yerli enerji hamlesine ilişkin genelge, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yenilenebilir ve yerli kömür başta olmak üzere tüm yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda atılacak adımlara ilişkin önemli kararlar içeriyor. Enerji yatırımlarının çokça şikayet edilen bürokratik sürecini hızlandıracak adıma göre, kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibi, denetimi ve koordinasyonunu sağlamak, özel sektöre açılacak linyit sahaları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara yapılacak üretim tesisleri dahil bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere; “Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu.

Bu kurumlara görev düşüyor!
Peki bu kurulun görevi ne olacak ve kimlerden oluşacak?
Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında toplanacak. Kurulda aşağıdaki kurumlar en az Genel Müdür veya Başkan Yardımcısı seviyesinde temsil edilecekler;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Orman Genel Müdürlüğü,
Karayolları Genel Müdürlüğü,
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü.
Listeye bakıldığında bir enerji yatırımına onaydan, faaliyet geçmesine kadar her aşamasında imza, onay, izin veya benzeri şekilde dahil olan tüm kurum ve kuruluşlar tek bir koordinasyon kurulunda biraraya getirilmiş oluyor. Bu da bir yatırımın en hızlı şekilde faaliyete geçmesini sağlayacak model olarak dikkat çekiyor.

Genelgede; Kurul’un çalışmasını destekleyecek bazı alt kurulların da çalışma esasları belirlendi. Buna göre Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabilecek. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek.
Kurul’un çalışma usül ve esasları, senelik toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek.
Sekreterya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Genelgede “Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır” ifadesi de yer alıyor.

Kaynak: Habertürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Social profiles